Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Teks Borangan : Juara 1 BoranganCONTOH TEKS BORANGAN

GURU NGOBROL JEUNG KOLOTNA MURID


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Boga budak sakumaha ayana, kolot mah kudu narimakeun. Hayang budak kawas “Megan Fox” ari borojol kawas “Megantropus”. Hayang kawas “Brithnispear” ari breh kawas “Beurit Nispir”. Hayang kawas “Justin Biber” ari torojol jadi “Justin Bebel”, tarimakeun ulah kalah diwiwirang. Keur mah kitu, ari ku batur disebut ABG (Asa Beuki Goreng patut). Tetep kudu sabar.

 

Salain ti kolot, nu kudu sabar teh nyaeta guru. Manggih murid rupa-rupa, nu kulimis jeung nu koromod geus biasa. Aya nu matana cileuhan, irungna lehoan, ceulina congean, kulitna
hapuran, sirahna kutuan, nepi ka organ tunggalna tongoan. Tapi ari nu ngaranna guru mah minangka kolot di sakola, kudu narimakeun.

 

Sakabeh guru kahayang mah murid teh cageur, bageur, jalingeur, bener, pinter, singer, tata-titi, nastiti, sareng surti. Ulah sologoto, balata-boloto, bodo katotoloyo, kodomoyo, adigung, culangung, harung-gampung, nurustunjung, sareng linglung. Tapi ari di imahna unggal poe dahar jeung nu 4 sehat 5 seubeuh wae, mangrupa sambel, kurupuk, tarasi, jeung lauk asin. Pagawean ngan saukur ngome HP. Tungtungna mah di sakola teh boga panyakit B8 (Bodo, Belet, Butek, Biko, Boloho, Boloto, Boloon, jeung Belegug). Nepi ka guruna ge ngan gawe istighfar wae, teh kuat hayang ngahuapkeun.

 

Tapi sakumaha gorengna ge murid, guru mah tong gaduh sifat sirik, pidik, jail, kaniaya, iren, panastren, dudupak, rurumpak, ngumpat, simuat, teu kaopan, teu payaan, ujub, takabur, nyaci, maki, pedit, linyok, dengdek, jeung bohongna. Salilana kudu sabar jeung nyaah ka murid.

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.