Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sajak : KatigaKATIGA

Karya : Yayat Hendayana

 

Kekebul Jalan

Haliber

Katebak angin katiga

Eunteup dina kaca toko

Sawareh arasup kana panon

 

Kekebul Kota

Sarila

Katebak angin katiga

Unggut-unggutan dina emper

Nembongkeun dampal lengeunna

Ka sakur nu liwat

 

Kekebul jalan

jeung kekebul kota

Nu sareksek kana mata

Pada-pada mihareup hujan silantang

Pikeun dirina