Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pupuh Kinanti

Kinanti

Budak leutik bisa ngapung
Babaku ngapungna peuting
Ngalayang kakalayangan
Néangan nu amis-amis
Sarupaning bubuahan
Naon baé nu kapanggih
Ari beurang ngagarantung
Eunteu dina tangkal kai
Disada kokoréakan
Cing hempék ku bapa pikir
Nu kitu naon ngaranna
Lolong lamun teu kapanggih

Dicutat tina Serat Kanayagan sareng Rumpaka
17 Pupuh Sunda
yasana: Mang Koko & Patah Nataprawira
Yayasan Cangkurileung 2005