> Lirik Pupuh : Pupuh Maskumambang, Mijil dan Wirangrong - IrfanMalikA
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Pupuh : Pupuh Maskumambang, Mijil dan Wirangrong
PUPUH MASKUMAMBANG
Itu kusir bangun ambek-ambek teuing
Turun tina delman
Kuda dipecutan tarik
Teu aya pisan ras-rasan

Naha abong abong teuing
Nasib abdi jadi hewan
Digawekeun berang peting
Dirangket taya ras rasan

PUPUH MIJIL
Aduh gusti...
Anu maha suci...
Sim... abdi rumaos
Pangna abdi.. dumugi ka késrék
Réh ka sepuh parantos ngusir
Takabur sareng dir...
Téga nundung... sepuh

Aduh gusti nu kawasa
Jisim abdi ageung dosa
Pangna abdi gering nangtung
Réh ka sepuh wantun nundung]

PUPUH WIRANGRONG
Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Enggon-enggon nuntut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibekeleun sararea
Modal bakti ka nagara

He barudak mangka ngarti
Ulah re ka dalon-dalon
Nuntut elmu jeung pangarti
Masih rajin soson-soson
Pibekeleun hirup tandang
Modal bakti ka nagara
Lemah cai anu urang
Perlu dijaga di bela

Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Enggon-enggon nuntut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibekeleun sararea
Modal bakti ka nagara

He barudak mangka ngarti
Ulah re ka dalon-dalon
Nuntut elmu jeung pangarti
Masih rajin soson-soson
Pibekeleun hirup tandang
Modal bakti ka nagara
Lemah cai anu urang
Perlu dijaga di bela