Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Sajak BilalKarya
Etty RS

Boa Beurang
Sora nu ditompokeun ka saban madzhab
Boa silung
Lagu nu dikelungkeun ka saban gunung

Naha parat ka beh ditueun
Tapak onta nu raca atawa temetu
Nembus tegalan batu
Geunteuing da sora kula lain keur tanding
Lagu kula lain keur tarung

Galantang Adzan nu ku kula dilakonan
Itung itung hiji takeran
Nepi kamana sora kula nu rek aweuhan
Ka ihwan nu ariman

Jeung kanu cangcaya ka pangeran
Allahu akbar allahu akbar
Sora tatahar keur jaga di padang mahsar

Post a Comment for "Sajak Bilal"