> Sajak Sunda Bilal - IrfanMalikA
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sajak Sunda Bilal


Sajak Bilal bin Rabah

Boa buerang
Sora nu ditempokeun ku saban madzhab
Boa silung
Lagu nu dikelungkeun ka saban gunung
Naha parat ke beh ditueun
Tapak onta nu raja atawa tametu
Nembus

Geunteuing da sora kula lain keur tanding
Lagu kula lain keur tarung
Galantang adzan nu ku kula dilakonan
Itung-itung hiji takeran

Nepi kamana sora kula nu rek aweuhan
Ka ihwan nu ariman
Jeung kanu cangcaya ka pangeran
Allohuakbar Allohuakbar
Sora tatahar keur jaga di padang mahsyar