Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Nadoman Syarat Sahna KhutbahSARAT SAHNA KHUTBAH

Syarat sahna khutbah dua teh 10
Geurapapay ku aranjeun masing puguh
Hiji kedah suci tina hadas dua
Hadas alit hadas ageung teh sarua
Dua suci tina sadaya najisna
Nabadanna pakean sareng tempat na
Ka tilu na kedah nutup kana orat
Opatt ngadeg ka jalma anu kawasa
Lima diuk anatarana sujud dua
Saluhureun tumaninah dina sholat
Ari nomer ka genep na tuluy-tuluy
Dina antarana khutbah anu dua
Ari nomer ka tujuh na tuluy-tuluy anatar khutbah dua jeung sholat jum’ah
Ari nomer ka 8 kedah buktos
Khutbah 2 na kedah ku basa arab
Ari nomer salapan kedah ngadangu
Khutbah 2 na ku jalma 40
Ari nomer ka 10 kedah buktos
Khutbah 2 na kedah na waktu dzuhur


Post a Comment for "Nadoman Syarat Sahna Khutbah"