Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Kakuping Suara Adzan


Kakuping suara adzan
di masjid di katebihan
Sihoreng teh ngawartosan
Ngajak sholat babarengan

Masjid teh tempat ibadah
Nu di mulyakeun ku Allah
Jalmi iman tangtu betah
Ngaramekeun ku ibadah

Mun lebeut ulah kaliru
Sampean anu katuhu
Bari hatena sing khusu
Bacakeun do’a nu tangtu

Post a Comment for "Kakuping Suara Adzan"